Çevik şirketler yaratıcı ve yenilikçi çalışan istiyor

Hizmet sektörünün global oyuncusu Sodexo Entegre Hizmet Yönetimi, farklı araştırmalar ve görüşlerden derlediği “Workplace Report”un sonuçlarını açıklamaya devam ediyor. Rapora göre; günümüzde işyerleri, teknolojiye hızlı adapte olarak, pazarlara hızlı katılarak, duyarlı ve atik davranarak, farklı kültürler, sınırlar ve işyerleri ile çalışarak daha çevik olabiliyor ve bu sayede performanslarını arttırabiliyorlar. 21. Yüzyıl’da organizasyonların çevikleşmesi ve gelişmesinin, çalışanları da çevik olmaya teşvik ettiğini belirten Sodexo Entegre Hizmet Yönetimi CEO’su Ahmet Zeytinoğlu, “Özellikle teknolojiyi iyi kullanan ve topluma karşı sorumlu davranan çevik (agile) yöntemleri benimsemiş şirketler daha iyi performans gösteriyor. Henüz çağa ayak uydurmayan hantal şirketler organizasyon yapılarını ve iş yapış biçimlerini acilen değiştirmeli” diye konuştu.

Türkiye’nin en prestijli şirketlerine ve kamu kuruluşlarına yaşam kalitesi hizmetleri sunan Sodexo Entegre Hizmet Yönetimi, Dünya çapında 80 ülkede hizmet veren Sodexo’nun birçok araştırma ve görüşü derleyerek hazırladığı “Workplace Trends Report”un sonuçlarını açıklamaya devam ediyor. Geçtiğimiz 10 yılda, teknolojinin de gelişmesiyle birlikte kurumsal normların istikrarlı bir şekilde çevik organizasyonlara dönüştüğü belirtilen raporda, atik organizasyonlara geçiş süreçlerini başarıyla tamamlayan takımlarda verimlilik artışının gözlendiği açıklandı. Teknolojik anlamda kendini geliştirmenin yanı sıra toplumsal sorunlara daha duyarlı olan ve bu konuda atik davranan şirketlerin, toplumla ve çalıştığı topluluklarla bağlarını güçlendirerek diğer şirketlere oranla pazarlara daha hızlı dahil oldukları gözlendi.

21. Yüzyılda organizasyonların, iş yapış biçimlerini değiştirip çevik (agile) yöntemleri benimsemesi, çalışanların da bu yapılara ayak uydurmasını zorunlu kıldı. Raporda; çevik şirketlerin, rekabette öne çıkabilmeleri için daha yaratıcı, yenilikçi, motivasyonu kuvvetli bireylerle çalışmak istediğine vurgu yapıldı. Raporda, çalışanların gözünden çevik şirket algısına da yer verildi: Bireyler, yeni şeyler öğrenebileceği, gelişebileceği, sorumluluk alabileceği, çalıştığı şirketin bir parçasıymış gibi hissedebileceği, aynı zamanda yaratıcı olabileceği şirketlerde çalışmak istiyor.

Değişime kapalı şirketleri bekleyen büyük tehlike

Sodexo Entegre Hizmet Yönetimi CEO’su Ahmet Zeytinoğlu, alışkanlıklarından kurtulamayan şirketlerin çağın gerisinde kaldığını belirterek bu şirketleri bekleyen tehlikeye dikkat çekti. Teknolojinin çok hızlı ilerlediğini ve yaşadığımız çağın dijital olarak adlandırıldığını belirten Zeytinoğlu, “Şirketler bir yandan dijital dönüşümlerini gerçekleştirirken bir yandan da toplumla daha sıkı ilişkiler kurmaya çalışıyor. Çünkü yapılan araştırmalar gösteriyor ki, 2025’te iş gücünün %75’ini oluşturacak olan Y jenerasyonunun beklentileri günümüzden çok farklı. Yani toplulukların beklentileri de çağ ile birlikte değişiyor. Y jenerasyonu topluma daha duyarlı, esnek çalışma imkanı veren, fakat bunun yanında çalışanlarına yaratıcılıklarını kullanabilecekleri ve kendilerini geliştirebilecekleri alanlar sunan şirketleri tercih ediyor” diye konuştu. Zeytinoğlu, geleneksel ve değişime kapalı olan şirketlerin yakın gelecekte kalifiye iş gücüne ulaşamayacağını, diğer şirketlerle rekabet edemeyeceğini sözlerine ekledi.

E-mail adresiniz yorumunuzda görünmez. Gerekli alanlar * ile işaretlenmiştir